برای ثبت شکایات خود کافی است با شماره تلفن02122044597 تماس حاصل نمایید و یا با ایمیل info@porazkala.com  یا ایمیل sainatech.ir@gmail.com مکاتبه نمایید. توجه نمایید که برای حصول اطمینان از ثبت شکایت از طریق ایمیل، لازم است هر دو ایمیل را حین ارسال ایمیل در بخش to وارد نمایید.