برای فروش سازمانی لازم است ابتدا سازمان شما با پر از کالا قرارداد همکاری منعقد کند. پس از آن، برخی از اجناس تنها برای شما ارائه می شود.