در صورتی که می خواهید از پر از کالا برای کسب و کار خود استفاده کنید، لازم است شرایط عمومی این کار را داشته باشید. پس از آن با شماره تلفن 22044597 (تهران) تماس حاصل نمایید.