کلیه کالاها در شهرهای بجز تهران از طریق پست به دست سفارش دهندگان می رسد. 

در تهران نیز تحویل از طریق پیک بوده و تلاش می شود کلیه کالاها در مدت زمان کمتر از یک روز کاری به دست سفارش دهندگان برسد.

در تهران، در صورتی که سفارش ارائه شده تا قبل از ساعت 12 ظهر ثبت شده باشد، تحویل در همان روز و در صورتی که بعد از 12 ثبت شده باشد، در روز بعد انجام خواهد پذیرفت. 

در شهرستانها، تحویل از طریق پست پیشتاز صورت می گیرد و بر اساس همین قاعده، اگر سفارش قبل از ساعت 12 ظهر انجام شده باشد طی روز بعد و اگر بعد از 12 ظهر انجام شده باشد، طی 48 ساعت آتی به دست سفارش دهندگان خواهد رسید.